logopeda Pruszków

Logopedia


Komunikatywne porozumiewanie się jest istotnym elementem rozwoju małego człowieka, dlatego ważne jest by problemy logopedyczne m. in. takie jak: sygmatyzm (seplenienie), rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski „r”), jąkanie były wykryte i leczone już na etapie początkowym.

Kiedy udać się do logopedy?

Jeśli dziecko ukończyło 1 rok życia i:

 • Nie gaworzyło, czyli nie wydawało prostych sylab na przykład bababa, mamama,
 • nadal oddycha stale przez usta,
 • nadmiernie ślini się,
 • ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, krztusi się.

Jeśli dziecko w okresie 1-2 roku życia:

 • Nie potrafi dmuchać,
 • nie reaguje na zadawane pytania na przykład "Gdzie jest lala?", "Gdzie jest mama?"
 • nie wykonuje prostych poleceń na przykład "Daj misia", "Pokaż gdzie masz oko?"
 • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki.

Jeśli dziecko w okresie między 3-4 rokiem życia:

 • Porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów,
 • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
 • nie mówi głosek: "l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź",
 • wsuwa język miedzy zęby w trakcie oglądania na przykład bajek albo w czasie rozmowy z rodzicami.

Jeśli dziecko w okresie między 5-6 rokiem życia:

 • Głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi na przykład zamiast "buty" mówi "puty",
 • nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej,
 • nie wymawia głosek "sz, ż, cz, dż", czyli sepleni,
 • nie wymawia głoski "r" albo zastępuje ją głoską "l" lub "j",
 • powtarza głoski (s-samolot),sylaby (bu-bu-buty),całe słowa, sprawiając wrażenie zacinania się.

Jeżeli u dziecka rozwój mowy nie przebiega prawidłowo logopeda pomoże stymulować mowę, usprawni jego narządy artykulacyjne lub skieruje do innych specjalistów.

Jeżeli dziecko ukończyło 7 rok życia a nadal mówi nieprawidłowo, logopeda pomoże korygować wady wymowy. Terapia wad wymowy jest wtedy procesem długotrwałym, gdyż wykształciły się już nawyki artykulacyjne. Niekorygowane wady wymowy bez fachowej pomocy pozostaną na całe życie. Mają one wpływ na obniżenie poczucia wartości dziecka, na jego relacje z rówieśnikami a przede wszystkim utrudniają naukę pisania i czytania.


Metody używane podczas terapii:

Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Głównym założeniem metody jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowoprzestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. Metoda przeznaczona jest dla dzieci od 2 do 10 lat.

Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona

Metoda wspierania naturalnego rozwoju człowieka, poprzez różne ćwiczenia ruchowe. Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania. Efektem terapii metodą Paula Dennisona jest znaczna poprawa pisania, czytania, mowy, twórczego rysowania, sprawności ruchowej oraz ogólne podniesienie umiejętności szkolnych.

Terapia ręki

Sprawność ręki jest niezwykle ważna w rozwoju prawidłowej mowy. Stymulacja dłoni pobudza bezpośrednio ośrodek w mózgu odpowiedzialny za dłonie, a pośrednio ośrodek ruchowy mowy. Wynika z tego, że warto pracować nad czuciem i sprawnością rąk w sytuacji kiedy występują problemy z mową u dzieci. Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.


W Centrum Rehabilitacji Kinesi oferujemy:

 • diagnozę logopedyczną,
 • konsultacje i opinie logopedyczne,
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy (ORM),
 • terapię mowy bezdźwięcznej,
 • dyslalii (sygmatyzmu, rotacyzmu, kappacyzmu, gammacyzmu),
 • terapię zaburzeń artykulacyjnych,
 • terapię afazii dziecięcej,
 • terapię trudności logopedycznych współwystępujących w zaburzeniach autystycznych i innych zaburzeniach rozwoju,
 • po zabiegach laryngologicznych (usuwanie migdałów, podcinanie wędzidełka podjęzykowego),
 • przy wskazaniach ortodontycznych do współpracy z logopedą, badania przesiewowe, zajęcia profilaktyczne (dla przedszkoli, szkół).