logopeda Pruszków

Logopedia


Komunikatywne porozumiewanie się jest istotnym elementem rozwoju małego człowieka, dlatego ważne jest by problemy logopedyczne m. in. takie jak: sygmatyzm (seplenienie), rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski „r”), jąkanie były wykryte i leczone już na etapie początkowym.

Kiedy udać się do logopedy?

Jeśli dziecko ukończyło 1 rok życia i:

 • Nie gaworzyło, czyli nie wydawało prostych sylab na przykład bababa, mamama,
 • nadal oddycha stale przez usta,
 • nadmiernie ślini się,
 • ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, krztusi się.

Jeśli dziecko w okresie 1-2 roku życia:

 • Nie potrafi dmuchać,
 • nie reaguje na zadawane pytania na przykład "Gdzie jest lala?", "Gdzie jest mama?"
 • nie wykonuje prostych poleceń na przykład "Daj misia", "Pokaż gdzie masz oko?"
 • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki.

Jeśli dziecko w okresie między 3-4 rokiem życia:

 • Porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów,
 • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
 • nie mówi głosek: "l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź",
 • wsuwa język miedzy zęby w trakcie oglądania na przykład bajek albo w czasie rozmowy z rodzicami.

Jeśli dziecko w okresie między 5-6 rokiem życia:

 • Głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi na przykład zamiast "buty" mówi "puty",
 • nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej,
 • nie wymawia głosek "sz, ż, cz, dż", czyli sepleni,
 • nie wymawia głoski "r" albo zastępuje ją głoską "l" lub "j",
 • powtarza głoski (s-samolot),sylaby (bu-bu-buty),całe słowa, sprawiając wrażenie zacinania się.

Jeżeli u dziecka rozwój mowy nie przebiega prawidłowo logopeda pomoże stymulować mowę, usprawni jego narządy artykulacyjne lub skieruje do innych specjalistów.

Jeżeli dziecko ukończyło 7 rok życia a nadal mówi nieprawidłowo, logopeda pomoże korygować wady wymowy. Terapia wad wymowy jest wtedy procesem długotrwałym, gdyż wykształciły się już nawyki artykulacyjne.

W terapii logopedycznej prawidłowa wymowa jest, jak wisienka na torcie. Podczas badania logopedycznego istotne jest sprawdzenie jak funkcjonuje i jak zbudowany jest aparat mowy. Rodzice oraz terapeuci coraz większą uwagę zwracają na budowę wędzidełka podjęzykowego. Nieprawidłowo „działające” wędzidełko ma zazwyczaj ogromny wpływ (bezpośrednio i pośrednio) na :

 • pozycję spoczynkową języka;
 • prawidłowy tor oddechowy, prawidłowy tonus;
 • połykanie;
 • zaburzenia budowy twarzoczaszki;
 • funkcjonowanie stawu skroniowo-żuchwowego;
 • prawidłową realizację głosek.

Podczas badania logopedycznego oraz dalszej terapii logopeda ocenia budowę oraz czynności funkcjonalne języka. Przy wykryciu nieprawidłowości dalsze ćwiczenia mają na celu m.in. usprawnić pionizację języka, skorygować funkcjonowanie mięśni języka oraz dna jamy ustnej, przygotować dziecko do zabiegu frenulotomii.

W naszej placówce przykładamy dużą wagę do gotowość dziecka do zabiegu. Dziecko powinno być świadome, przygotowane pod kątem psychologicznym, sensorycznym, fizjologicznym oraz znać ćwiczenia logopedyczne. Przygotowanie do zabiegu frenulotomii jest kwestią indywidualną, dlatego wymaga wcześniejszej konsultacji z logopedą. Mając na celu dobro pacjenta oraz wysoką efektywność naszych działań, na prośbę wystawiamy opinię/informację logopedyczną dla osoby wykonującej zabieg frenulotomii.

Jak przebiega pierwsza wizyta, konsultacja logopedyczna? Na pierwszej wizycie terapeuta prosi rodzica o podanie informacji na temat ogólnego rozwoju dziecka i pojawiające się trudności w rozwoju mowy.

Przeprowadzony zostanie wywiad logopedyczny. Podczas wizyty logopeda obserwuje dziecko w trakcie zabawy i komunikacji z rodzicem. Dodatkowo sam poprzez zabawę stara się nawiązać relację z dzieckiem. Gdy dziecko jest gotowe logopeda sprawdza budowę aparatu mowy. Przy trudnościach sensorycznych lub dużych obawach dziecka, takie badanie może zostać przeprowadzone przy dalszych ćwiczeniach logopedycznych. W zależności od wieku i poziomu komunikacji dziecko zostanie poproszone o badanie wymowy. Terapeuta oprócz zaburzeń wymowy (dyslalii) sprawdza sposób komunikacji dziecka. Na koniec zostanie zaplanowana wstępna terapia logopedyczna.

W Centrum Rehabilitacji Kinesi oferujemy:

 • diagnozę logopedyczną,
 • konsultacje i opinie logopedyczne,
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy (ORM),
 • terapię mowy bezdźwięcznej,
 • dyslalii (sygmatyzmu, rotacyzmu, kappacyzmu, gammacyzmu),
 • terapię zaburzeń artykulacyjnych,
 • terapię afazii dziecięcej,
 • terapię trudności logopedycznych współwystępujących w zaburzeniach autystycznych i innych zaburzeniach rozwoju,
 • po zabiegach laryngologicznych (usuwanie migdałów, podcinanie wędzidełka podjęzykowego),
 • przy wskazaniach ortodontycznych do współpracy z logopedą, badania przesiewowe, zajęcia profilaktyczne (dla przedszkoli, szkół).